Thông tin về việc bảo trì diễn đàn ngày 1/10-2/10 2023

Liên hệ QC
Thân gởi thành viên diễn đàn,

Vừa qua chúng tôi có thực hiện việc bảo trì diễn đàn với dự kiến tạm ngưng diễn đàn trong thời gian ngắn vào ngày 1/10/2023.
Tuy nhiên trong qua trình sao lưu chuẩn bị, chúng tôi gặp lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc chưa thể thông báo hoặc cho diễn đàn hoạt động; đồng thời những bài viết trong thời gian từ đêm ngày 30/9 đến sáng ngày 1/10 cũng không được sao lưu như kế hoạch.

Chúng tôi chân thành cáo lỗi tới những thành viên có bài viết liên quan.

Rất mong các anh chị thành viên tiếp tục đồng hành với GiaiPhapExcel

Thân ái
BQT Giaiphapexcel
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Back
Top Bottom