mong anh chị giúp đỡ về tìm kiếm trong combobox hiển thị giữ liệu lên listbox

daithanh0910

Thành viên mới
Tham gia ngày
16 Tháng mười một 2019
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
15
Tuổi
23
ở sheet summarize khi bấm vào shape mở form thì trong form sẽ có các combobox và listbox
bây giờ em muốn
ở combobox ca: có thể chọn ca a hoặc b thì dữ liệu trong listbox sẽ lấy dữ liệu từ các namerange tương ứng để hiện thị ( cái này e đã làm được)
ở combobox search : khi nhập dữ liệu cần tìm thì dữ liệu đó sẽ hiển thị lên listbox ( em cần anh chị giúp đỡ em về cái này ạ.)
cảm ơn mọi người nhiều
 

File đính kèm

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
11,397
Được thích
17,305
Điểm
1,860
Có lẽ combobox search nên là TextBox
& bạn muốn tìm gì, tìm ở đâu vậy?
. . . . ?
 

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
11,397
Được thích
17,305
Điểm
1,860
Để ComboBox Cb_Model có nguồn mình thử thêm các dòng lệnh sau:
PHP:
Private Sub cb_ca_Change()
 Dim Rws As Long:        Dim Sh As Worksheet '** '
 
 If cb_ca.Value = "A" Then
  Me.ListBox1.RowSource = "dataa"
  Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("data A")
 ElseIf cb_ca.Value = "B" Then
  Me.ListBox1.RowSource = "datab"
  Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("data B")
 Else
  Me.ListBox1.RowSource = ""
 End If
 
 Rws = Sh.[A1].CurrentRegion.Rows.Count
 Me!cb_model.List = Sh.[A1].Resize(Rws).Value
End Sub
Bạn xem có giúp ích được gì cho bạn không?
 

daithanh0910

Thành viên mới
Tham gia ngày
16 Tháng mười một 2019
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
15
Tuổi
23
Để ComboBox Cb_Model có nguồn mình thử thêm các dòng lệnh sau:
PHP:
Private Sub cb_ca_Change()
Dim Rws As Long:        Dim Sh As Worksheet '** '

If cb_ca.Value = "A" Then
  Me.ListBox1.RowSource = "dataa"
  Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("data A")
ElseIf cb_ca.Value = "B" Then
  Me.ListBox1.RowSource = "datab"
  Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("data B")
Else
  Me.ListBox1.RowSource = ""
End If

Rws = Sh.[A1].CurrentRegion.Rows.Count
Me!cb_model.List = Sh.[A1].Resize(Rws).Value
End Sub
Bạn xem có giúp ích được gì cho bạn không?
ý em muốn là khi mình tìm kiếm trong combobox thì listbox sẽ lọc ra những giá trị mình tìm kiếm ấy anh.chứ k phải là thêm nguồn cho combobox ạ.
 

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
11,397
Được thích
17,305
Điểm
1,860
Bạn tham khảo: Mình cho hiện lên ở các TextBox khi ta chọn 1 dòng trong cb_model nè
Mình chưa thể cho hiện trên ListBox được
PHP:
Private Sub cb_model_Change()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Sh As Worksheet
 Dim ShName As String:         Dim Rws As Long
 
 ShName = "data " & Me!cb_ca.Text
 Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets(ShName)
 With Sh.[A2]
  Rws = .CurrentRegion.Rows.Count
  Set Rng = .Resize(Rws)
 End With
 Set sRng = Rng.Find(Me!cb_model.Text, , xlFormulas, xlWhole)
 If Not sRng Is Nothing Then
  For Rws = 0 To 16
    mycontrols(Rws).Value = ""
    mycontrols(Rws).Value = sRng.Offset(, Rws).Value
  Next Rws
 End If
End Sub
 
Top Bottom