Hàm AGGREGATE (Excel 2010)

Quảng cáo

TranThanhPhong

Chúc mừng năm mới!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
16 Tháng ba 2007
Bài viết
2,105
Được thích
19,017
Điểm
4,368
Nơi ở
TP. HCM
Hàm AGGREGATE

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu. Hàm AGGREGATE có thể áp dụng các hàm tổng gộp khác nhau cho một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với tùy chọn bỏ qua hoặc ẩn các hàng hoặc giá trị lỗi.

Cú pháp:

Dạng tham chiếu =AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Dạng mảng =AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Function_num Bắt buộc. Một số từ 1 đến 19 chỉ rõ hàm cần dùng.Options Bắt buộc. Một giá trị số xác định những giá trị nào cần bỏ qua trong phạm vi định trị của hàm.Ref1 Bắt buộc. Đối số dạng số thứ nhất cho những hàm có nhiều đối số dạng số mà bạn muốn có giá trị tổng gộp.

Ref2,... Tùy chọn. Đối số dạng số 2 đến 253 mà bạn muốn có giá trị tổng gộp.

Đối với những hàm lấy một mảng, ref1 là một mảng, một công thức mảng hoặc một tham chiếu tới phạm vi ô mà bạn muốn có giá trị tổng gộp. Ref2 là đối số thứ hai cần thiết cho một số hàm nhất định. Các hàm sau đây đòi hỏi phải có đối số ref2:Lưu ý:
 • Function_num: Ngay khi bạn gõ nhập đối số function_num lúc bạn nhập hàm AGGREGATE vào một ô trên trang tính, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các hàm mà bạn có thể dùng làm đối số.
 • Nếu cần phải có đối số ref thứ hai nhưng đối số này không được cung cấp, thì hàm AGGREGATE trả về giá trị lỗi #VALUE!.
 • Nếu một hoặc nhiều tham chiếu là tham chiếu 3-D, thì hàm AGGREGATE trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Hàm AGGREGATE được thiết kế để dùng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được thiết kế để dùng cho các hàng dữ liệu, hay các phạm vi ngang. Ví dụ, khi bạn cộng tổng phụ của một phạm vi ngang bằng cách dùng tùy chọn 1, chẳng hạn như AGGREGATE(1, 1, ref1), thì việc ẩn một cột sẽ không ảnh hưởng đến giá trị tổng cộng. Tuy nhiên, việc ẩn một hàng trong phạm vi dọc sẽ ảnh hưởng tới tổng gộp.

Ví dụ:
 

File đính kèm

 • HamToanVaLuongGiac_AGGREGATE.xlsx
  15.9 KB · Đọc: 1,132

tieuthubuongbinh

Học hoài vẫn dốt
Tham gia ngày
3 Tháng chín 2008
Bài viết
487
Được thích
314
Điểm
718
Nơi ở
Dist. 10
Hàm AGGREGATE

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu. Hàm AGGREGATE có thể áp dụng các hàm tổng gộp khác nhau cho một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với tùy chọn bỏ qua hoặc ẩn các hàng hoặc giá trị lỗi.

Cú pháp:

Dạng tham chiếu =AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Dạng mảng =AGGREGATE(function_num, options, array, [k])
Bác cho em hỏi là [k] là gì ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tham gia ngày
10 Tháng mười 2017
Bài viết
2,885
Được thích
8,543
Điểm
2,368
Nơi ở
Sài Gòn
Bác cho em hỏi là [k] là gì ạ?
[k] là đối số tùy chọn, tức phải ghi ra hay không, tùy thuộc vào đối số đầu tiên có chức năng gì.
Thường thì áp dụng cho các đối số đầu sau:
 1. 14 - Chức năng như LARGE
 2. 15 - Chức năng như SMALL
 3. 16 - Chức năng như PERCENTILE.INC
 4. 17 - Chức năng như QUARTILE.INC
 5. 18 - Chức năng như PERCENTILE.EXC
 6. 19 - Chức năng như QUARTILE.EXC
Ví dụ: [k] trong chức năng 14, tương tự như hàm LARGE( array, [k] ), được hiểu là số vị trí thứ mấy cần lấy ra, nếu [k]=1 tức ý lấy ra giá trị lớn thứ nhất, [k]=2 lấy ra giá trị lớn đứng thứ 2....Tương tự như chức năng 15 - SMALL( array, [k]) nhưng ý nghĩa ngược lại lấy số nhỏ.

Thân
 
Quảng cáo
Top Bottom