HÀM CHAR

Quảng cáo
CHAR

Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang ký tự tương ứng.

Cú pháp: =CHAR(number)

number : là một con số từ 1 đến 255, là mã số trong bảng mã ANSI.

Ví dụ: Để kết quả có được là ký tự bản quyền ©, chúng ta nhập: = CHAR(169)

char_01.jpg

Mời các bạn thảo luận thêm về cách dùng hàm này và cho thêm ví dụ! (các ví dụ không nhất thiết chỉ có 1 hàm char mà có thể là cách sử dụng phối hợp với các hàm khác).
 

File đính kèm

 • HamVanBan_Char.xlsx
  21 KB · Đọc: 1,210
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ví dụ: Dùng hàm char và toán tử nối chuỗi để tạo chuỗi như trong cột D, có xuống dòng sau Họ tên, chức danh và cơ quan công tác. Cột D được định dạng Wrap Text.

char_02.jpg

Các bạn hãy mạnh dạng thảo luận và cho ví dụ nhé! Không biết thì hỏi, không biết thì học, không gì phải ngại cả :)

Các anh chị thành viên kỳ cựu, có kiến thức vững về hàm cũng xin mời vào trợ giúp.

Xin cảm ơn,

Thanh Phong
 

File đính kèm

 • HamVanBan_Char2a.xlsx
  10 KB · Đọc: 761
Ví dụ: Dùng hàm char và toán tử nối chuỗi để tạo chuỗi như trong cột D, có xuống dòng sau Họ tên, chức danh và cơ quan công tác. Cột D được định dạng Wrap Text.
Các bạn hãy mạnh dạng thảo luận và cho ví dụ nhé! Không biết thì hỏi, không biết thì học, không gì phải ngại cả :)
Các anh chị thành viên kỳ cựu, có kiến thức vững về hàm cũng xin mời vào trợ giúp.
Xin cảm ơn,
Thanh Phong
File đính kèm chưa đặt công thức anh Phong ơi. D2:
Mã:
=A2&CHAR(10)&B2&CHAR(10)&C2
 
Ví dụ ứng dụng hàm CHAR và hàm CODE

Yêu cầu 1: Tạo danh sách mã liên tục: AAA, AAB, AAC,... AAZ, ABA, ABB,...
Mã:
=CHAR(64+MOD(CEILING(ROW()/(26^2),1)-1,26)+1)&CHAR(64+MOD(CEILING(ROW()/26,1)-1,26)+1)&CHAR(64+MOD(ROW()-1,26)+1)
Nếu muốn mã có độ dài 4, 5, 6,... thì các bạn cứ ráp thêm theo thuật toán như trên nhé.
Yêu cầu 2: Dùng công thức để xác định mã tiếp theo của một mã nào đó. Mã có kiểu như trên nhưng độ dài tùy ý.

Vì có name nên các bạn xem trong file nhé.
 

File đính kèm

 • CHAR & CODE.xlsx
  8 KB · Đọc: 584
hổng biết trên diễn đàn có ai làm chưa, rảnh rảnh ngồi làm thử, xin đóng góp
đổi số thành số cột thành chữ cái
Mã:
A1=IF(INT(COLUMN()/27),CHAR(64+INT(COLUMN()/27)),"")&CHAR(65+MOD(COLUMN()-1,26))

kéo qua phải
 
hổng biết trên diễn đàn có ai làm chưa, rảnh rảnh ngồi làm thử, xin đóng góp
đổi số thành số cột thành chữ cái
Mã:
A1=IF(INT(COLUMN()/27),CHAR(64+INT(COLUMN()/27)),"")&CHAR(65+MOD(COLUMN()-1,26))

kéo qua phải
Lấy ký tự theo cột thì dùng SUBSTITUTE và ADDRESS đỡ phức tạp hợn, tuy nhiên dùng CHAR cũng là một giải pháp.
Mã:
=SUBSTITUTE(ADDRESS(1,COLUMN(),4),1,"")
 
Thế mình muốn tách ngược lại như sau thì phải làm thế nào

VD.jpg
mong các bạn chỉ giúp, nếu có công thức thêm vào file đính kèm

Mình xin cám ơn !
 

File đính kèm

 • 45.xlsx
  83.3 KB · Đọc: 399
 • 52.xlsx
  24.9 KB · Đọc: 291
Mã:
d1=trim(left(b1;find(char(10);b1)-1))
e1=trim(right(b1;len(b1)-len(d1)))
Cám ơn bạn nhé, thế file không có xuống dòng bằng lệnh Wrap Text và Alt+Enter thì làm thế nào để tách được bạn?
Bạn giúp mình ở file 52 với
Vì mình đang muốn làm songlist karaoke mà copy và paste thì lâu quá
 

File đính kèm

 • 52.xlsx
  24.9 KB · Đọc: 289
Lần chỉnh sửa cuối:
Quảng cáo
Top Bottom