HÀM TRIM

Quảng cáo
TRIM

Xóa tất cả những khoảng trắng dư thừa trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ.

Những khoảng trắng dư thừa này có thể nằm ở bất kỳ đâu trong đoạn văn: ở đầu, ở cuối hoặc ở giữa...

Cú pháp: =TRIM(text)
text: chuỗi văn bản cần xóa những khoảng trắng vô ích.

Ví dụ:
Hình sau đây cho thấy công dụng của hàm TRIM.

Mỗi chuỗi văn bản trong khối A2:A7 đều có những khoảng trắng vô ích, nằm ở đầu, ở giữa hoặc ở cuối.

Tôi đặt hàm TRIM() ở cột C. Để các bạn thấy công dụng của hàm TRIM, tôi có dùng thêm hàm LEN() đặt ở cột B và D, để đếm số ký tự trong chuỗi trước và sau khi thực hiện hàm TRIM()

trim_01.JPG
 

File đính kèm

  • HamVanBan_Trim.xlsx
    9.5 KB · Đọc: 371
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đôi khi hàm TRIM không giải quyết được triệt để khoảng trống, vì:
- Hàm TRIM chỉ xóa được những khoảng trống, có code là CHAR(32)
- Tồn tại các ký tự đặc biệt, nhìn như khoảng trống, có code là CHAR(160)

Mình cùng vừa vướng vào cái này và tìm được cách giải quyết như sau:


=TRIM(SUBSTITUTE(CELL,CHAR(160),CHAR(32)))


Tạm dịch: Xóa kí tự trống - TRIM (thay thế ký tự - SUBSTITUTE, tại ô cell, đổi ký tự char(160) - Là ký tự trống loại đặc biệt, sang ký tự trốngchar(32) - là dấu cách bình thường)
 
Quảng cáo
Top Bottom