Hàm Text

Liên hệ QC
TEXT

Công dụng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

Công thức: =TEXT(number,format)

Trong đó:
number là số cần chuyển sang dạng text
format
là kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm

Ví dụ: Công thức sau sẽ dùng hàm AVERAGE() để tính số trung bình của mảng cell A1:A31, và dùng hàm TEXT để chuyển đổi kết quả ra dạng nhiệt độ

=”Nhiệt độ trung bình của lò phản ứng là “ & TEXT(AVERAGE(A1:A31), “#,##0.00°F”)
→ Kết quả trả về: Nhiệt độ trung bình của lò phản ứng là 7,560.00°F

Ví dụ: Đọc ô chứa ngày và viết thành câu như hình sau:

Text_01.jpg

Xem thêm về Custom Format
 

File đính kèm

  • HamVanBan_Text.xlsx
    10.1 KB · Đọc: 616
  • CustomFormat.pdf
    388.5 KB · Đọc: 692
Ví dụ: Tạo mã số gồm 4 ký tự dựa trên con số ở cột STT và điền thêm các số 0 vào trước STT sao cho đủ 4 ký tự.
text_02.JPG


Nói thêm hàm Text:

Khi bạn sử dụng tính năng mail merge trong Word đến một cột có chứa dữ liệu dạng ngày thì nếu không cẩn thận ngày tháng hiển thị trong Word sau khi merge có thể bị sai. Theo kinh nghiệm, chúng ta có thể dùng hàm Text để "cố định" cột dữ liệu ngày tháng vào cột kế bên và dùng cột này trong khi Merge.

TP.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom