Hàm CEILING.MATH (Excel 2013)

Quảng cáo

TranThanhPhong

Chúc mừng năm mới!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
16 Tháng ba 2007
Bài viết
2,105
Được thích
19,010
Điểm
4,368
Nơi ở
TP. HCM
[h=4]Hàm CEILING.MATH[/h]Làm tròn số lên số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp: =CEILING(number, [significance], [mode])

Number Bắt buộc. Number phải nhỏ hơn 9,99E+307 và lớn hơn -2,229E-308.

Significance Tùy chọn. Bội số mà Number được làm tròn lên.

Mode Tùy chọn. Đối với số âm, kiểm soát xem Number có được làm tròn tới hoặc khác 0 hay không.

Lưu ý:
  • Theo mặc định, số có nghĩa là +1 đối với số dương và -1 đối với số âm.
  • Theo mặc định, số dương có các chữ số thập phân được làm tròn lên tới số nguyên gần nhất. Ví dụ, 6,3 được làm tròn lên 7.
  • Theo mặc định, số âm có các chữ số thập phân được làm tròn lên (tới 0) tới số nguyên gần nhất. Ví dụ, -6,7 được làm tròn lên -6.
  • Bẳng cách chỉ định các đối số của Số có nghĩa và Mode, bạn có thể thay đổi hướng làm tròn của các số âm. Ví dụ, làm tròn -6,3 lên số có nghĩa của 1 với mode của 1 làm tròn khác 0, lên đến -7. Có nhiều cách kết hợp các giá trị Số có nghĩa và Mode ảnh hưởng đến việc làm tròn các số âm theo các cách khác nhau.
  • Đối số Mode không ảnh hưởng đến số dương.
  • Đối số của số có nghĩa làm tròn số lên đến số nguyên gần nhất là bội số của số có nghĩa được chỉ định. Ngoại lệ xảy ra khi số cần làm tròn là số nguyên. Ví dụ, đối với số có nghĩa của 3, số được làm tròn lên đến số nguyên tiếp theo là bội số của 3.
  • Nếu Số chia cho Số có nghĩa của 2 hoặc kết quả lớn hơn trong số dư, kết quả sẽ được làm tròn lên.

Ví dụ:
 

File đính kèm

  • HamToanVaLuongGiac_CEILING.MATH.xlsx
    9 KB · Đọc: 249
Quảng cáo
Top Bottom