Xóa dữ liệu tại vùng xác định khi tắt file excel

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

Trantu0106

Thành viên mới
Tham gia
13/10/23
Bài viết
15
Được thích
0
Giới tính
Nam
Em muốn xóa dữ liệu tại vùng xác định khi tắt file excel thì có cách nào không ah?,
ví dụ em khi em tắt file excel thì vùng A2:O1000 tại sheet 1 được tự động xóa đi.
Em đang làm như file bên dưới nhưng muốn ngắn hơn, chỉ cần tắt file theo cách bình thường thì dữ liệu tự động đc xóa.
 

File đính kèm

 • TEST.xlsm
  14.5 KB · Đọc: 5
Em muốn xóa dữ liệu tại vùng xác định khi tắt file excel thì có cách nào không ah?,
ví dụ em khi em tắt file excel thì vùng A2:O1000 tại sheet 1 được tự động xóa đi.
Em đang làm như file bên dưới nhưng muốn ngắn hơn, chỉ cần tắt file theo cách bình thường thì dữ liệu tự động đc xóa.
Đặt code này trong ThisWorkBook
Mã:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheets("Sheet1").Range("A2:T1000").ClearContents
ThisWorkbook.Save
End Sub
 
Em muốn xóa dữ liệu tại vùng xác định khi tắt file excel thì có cách nào không ah?,
ví dụ em khi em tắt file excel thì vùng A2:O1000 tại sheet 1 được tự động xóa đi.
Em đang làm như file bên dưới nhưng muốn ngắn hơn, chỉ cần tắt file theo cách bình thường thì dữ liệu tự động đc xóa.
Thử code này đặt vào trong Thisworkbook
Mã:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  Sheet1.Range("A2:O10000").ClearContents
  Workbooks("TEST.xlsm").Save
End Sub
 
Đặt code này trong ThisWorkBook
Mã:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheets("Sheet1").Range("A2:T1000").ClearContents
ThisWorkbook.Save
End Sub
thanks Bác, em test thử ok rùi ah
Bài đã được tự động gộp:

Thử code này đặt vào trong Thisworkbook
Mã:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  Sheet1.Range("A2:O10000").ClearContents
  Workbooks("TEST.xlsm").Save
End Sub
Thanks bác đã hướng dẫn, em thử ok rùi ah
 
Web KT
Back
Top Bottom