Hỏi cách chuyển nhiều dòng thành 1 dòng

Quảng cáo

be_09

Biên Hòa, Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
9,752
Được thích
9,506
Điểm
2,868
Tuổi
63
Nơi ở
Khu phố Văn Hóa
Lần chỉnh sửa cuối:

songlamnghean

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng bảy 2009
Bài viết
36
Được thích
2
Điểm
603
Mọi người cho hỏi làm thế nào để gộp các hàng lại với nhau như file đính kèm. Xin cảm ơn
 

File đính kèm

 • Phu luc HD.xls
  30.5 KB · Đọc: 9

Nhattanktnn

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
11 Tháng mười một 2016
Bài viết
1,432
Được thích
1,357
Điểm
668
Mọi người cho hỏi làm thế nào để gộp các hàng lại với nhau như file đính kèm. Xin cảm ơn
Đối với dữ liệu bạn đưa thì công thức kết hợp char(10) là ổn, nhưng mình nghĩ bài này phải dùng VBA vì dữ liệu thực tế sẽ không chỉ có nhiêu đó, và mỗi "STT" sẽ có số lượng hạng mục khác nhau. Bạn đưa dữ liệu nhiều thêm để xem có cần thiết dùng vba không nhé
 

songlamnghean

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng bảy 2009
Bài viết
36
Được thích
2
Điểm
603
Đối với dữ liệu bạn đưa thì công thức kết hợp char(10) là ổn, nhưng mình nghĩ bài này phải dùng VBA vì dữ liệu thực tế sẽ không chỉ có nhiêu đó, và mỗi "STT" sẽ có số lượng hạng mục khác nhau. Bạn đưa dữ liệu nhiều thêm để xem có cần thiết dùng vba không nhé
Đây là biểu có nhiều dữ liệu của mình, mòng các bạn giúp đỡ.
 

File đính kèm

 • Phu luc HD.xls
  255 KB · Đọc: 4

Nhattanktnn

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
11 Tháng mười một 2016
Bài viết
1,432
Được thích
1,357
Điểm
668
Đây là biểu có nhiều dữ liệu của mình, mòng các bạn giúp đỡ.
Bạn xem thử:
PHP:
Sub NoiChuoi()
Application.ScreenUpdating = False
Dim Rng As Range, I%, J%, K%, Tmp As String
Set Rng = Range("A1:C1705")
Range("C:C").ClearContents
For I = 1 To Rng.Rows.Count
  If Rng(I, 1).MergeCells Then
    J = Rng(I, 1).MergeArea.Rows.Count - 1
      For K = 0 To J
        Tmp = IIf(Tmp = "", Rng(I, 2), Tmp & Chr(10) & Rng(I + K, 2))
      Next
      Rng(I, 3) = Tmp
      I = I + J
      Tmp = ""
  End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

File đính kèm

 • Phu luc HD.xls
  263.5 KB · Đọc: 10
Quảng cáo
Top Bottom