Cuốn sách Excel cơ bản và ứng dụng trong Địa chất công trình tiếng Việt

MyVTV Add-ins

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
6,956
Được thích
23,798
Điểm
6,668
Nơi ở
Hà Nội
Đây là cuốn sách tôi tự biên soạn, mời các bạn tải về tham khảo (cuốn đầu tôi đã bỏ, thay bằng cuốn thứ 2).

Trong đợt tái bản này, tôi đã bổ sung thêm kiến thức về Excel nói chung, liên quan đến lĩnh vực ĐCCT - ĐKT nói riêng. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên, kỹ sư ĐCCT - ĐKT trong công tác chuyên môn của mình --=0.

Mọi góp ý, bổ sung xin liên hệ theo email: tuhuongdcct36@gmail.com.


BiaExcelDCCT.jpgMỤC LỤC

GIỚI THIỆU .................................................. 2
BÀI 1: MỞ ĐẦU ................................................ 3
1. KHỞI ĐỘNG EXCEL ................................................. 4
2. CỬA SỔ ỨNG DỤNG CỦA EXCEL ........................................ 4
a. Thanh tiêu đề (Title bar) ................................................... 4
b. Thực đơn lệnh (Menu bar) ................................................... 4
c. Các thanh công cụ (Toolbars) .................................................. 4
d. Thanh công thức (Formular bar) .................................................... 4
e. Cửa sổ Workbook .................................................................. 5
3. QUẢN LÝ WORKBOOK ............................................................. 5
a. Lưu workbook ........................................................................ 6
b. Tạo workbook mới ....................................................................... 7
c. Mở file workbook có sẵn trong đĩa ..................................................... 7
d. Đóng cửa sổ workbook đang làm việc ................................... 7
BÀI 2: NHẬP VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU ........................ 8
1. CHỌN Ô ............................................................................. 8
a. Chọn ô đơn .................................................................... 8
b. Chọn khối ô phạm vi liền kề nhau .......................................... 8
c. Chọn khối ô không liền nhau ........................................... 8
d. Chọn toàn bộ các ô trên hàng hoặc cột ............................ 8
e. Chọn toàn bộ các ô trên sheet ............................................. 8
2. CHỌN CÁC SHEET TRONG WORKBOOK ..................................... 9
3. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG EXCEL ............................................ 9
a. Nhãn, chuỗi ký tự (Label/ String) ............................................ 9
b. Số (Number) ...................................... 9
c. Công thức (Formular) ............................. 10
4. NHẬP VÀ SỬA DỮ LIỆU ................................ 11
a. Nhập dữ liệu ............................................. 11
b. Sửa dữ liệu .............................................. 12
5. XỬ LÝ DỮ LIỆU ............................................. 12
a. Xóa dữ liệu trong ô .......................................... 12
b. Huỷ bỏ lỗi, hành động vừa thực hịên .......................................... 12
c. Lặp lại hành động cuối cùng ....................................................... 12
d. Di chuyển và sao chép dữ liệu trong ô ............................................ 13
e. Di chuyển hoặc sao chép một phần nội dung của một ô vào một ô khác ......... 13
f. Điền dữ liệu tự động vào các ô liền kề nhau ......................................... 13
BÀI 3: ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH ........................................... 15
1. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU VÀ Ô ...................................................... 15
a. Thay đổi định dạng chữ trong ô (tab Font- hình 3.2) .................... 15
b. Thay đổi vị trí chữ trong một ô hoặc nhiều ô (tab Alignment- hình 3.3) .......... 16
c. Thay đổi đường viền trong một ô hoặc nhiều ô (tab Border- hình 3.6)............ 18
d. Thay đổi màu nền trong ô (tab Patterns- hình 3.7) ................................. 19
e. Định dạng số (tab Number- hình 3.10) ........................................... 19
f. Bảo mật ô (tab Protection- hình 3.13) ........................................... 22
2. XỬ LÝ CỘT, HÀNG VÀ Ô ........................................................... 23
a. Thay đổi độ rộng của cột và chiều cao hàng .................................. 23
b. Chèn ô, hàng hoặc cột ....................... 24
c. Xóa ô, hàng hoặc cột ........................ 25
3. LÀM VIỆC VỚI WORKBOOK VÀ WORKSHEET ............ 26
a. Chèn worksheet mới .................................... 26
b. Di chuyển và sao chép sheet ......................... 26
c. Xóa các sheet trong workbook ........................ 27
d. Giấu toàn bộ hay một phần của workbook .......... 27
e. Hiển thị nhiều workbook cùng một lúc ................. 28
f. Giữ các nhãn cột và hàng thấy được khi bạn cuộn màn hình ......... 28
g. Các phím tắt trong Excel ................. 29
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM TRONG EXCEL ............ 31
1. HÀM MATH & TRIG .........................32
a. SUM .......................... 32
b. ROUND ........................ 32
c. INT .............................. 33
d. MOD ............................... 33
e. SQRT ............................. 33
f. POWER ............................ 33
g. LOG .............................. 33
h. DEGREES ...................... 33
i. RADIANS ........................ 33
j. Các hàm về lượng giác: SIN, COS, ASIN, ACOS, TAN, ATAN......................... 34
2. HÀM STATISTICAL ................................ 34
a. AVERAGE ....................................... 34
b. MAX ........................................... 34
c. MIN .................... 34
d. COUNT ....................... 34
e. LARGE ......................... 35
f. MODE ......................... 35
g. RANK .......................... 35
h. VAR ........................... 35
i. STDEVP ...................... 35
k. STDEV ....................... 35
l. COVAR ........................ 35
3. HÀM TEXT ..................... 36
a. CONCATENATE ................ 36
b. LEFT ............................ 36
c. RIGHT ....................... 37
d. UPPER ........................... 37
e. REPT .......................... 37
f. TRIM ........................... 37
4. HÀM LOGIC .................. 37
a. IF .............................. 37
b. AND ............................ 37
c. OR .............................. 37
5. HÀM LOOKUP & REFERENCE ...... 38
a. LOOKUP ............................... 38
b. VLOOKUP ............................. 39
c. Hàm HLOOKUP ....................... 40
6. HÀM USER DEFINED ............... 42
7. TÌM HIỂU CÁC LỖI TRẢ VỀ BỞI CÔNG THỨC ...... 44
a. Lỗi ##### .......................................... 44
b. Lỗi #DIV/0! ...................... 44
c. Lỗi #NAME? ............................. 44
d. Lỗi #NULL! ........................... 45
e. Lỗi #NUM! ............................. 45
f. Lỗi #REF! .................................. 45
g. Lỗi #VALUE! ............................... 45
BÀI 5: BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL ............. 46
1. TẠO BIỂU ĐỒ................................. 46
a. Chọn các ô chứa dữ liệu cần vẽ biểu đồ .... 46
b. Bấm nút Chart Wizard trên thanh Standard (hình 1.4) hoặc vào Menu\Insert\Chart.................................. 46
2. HIỆU CHỈNH BIỂU ĐỒ ......... 49
a. Định dạng lại các đối tượng, thành phần của biểu đồ ..................................... 50
b. Điều chỉnh và bổ sung một số yếu tố trong biểu đồ dạng XY ........................... 51
c. Xác định phương trình tương quan thực nghiệm ....................................... 55
d. Phương pháp bình phương bé nhất .................................. 57
e. Các tính chất của hệ số tương quan (R): .................... 58
BÀI 6: IN BẢNG TÍNH ............................................. 60
1. THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ IN ................................ 60
a. Kiểm tra và cài đặt máy in ................................... 60
b. Định dạng giấy in.......................... 60
c. Xem trang trước khi in .................. 61
2. LỆNH IN .................... 61
PHỤ LỤC: SẢN PHẨM CỦA EXCEL TRONG ĐCCT - ĐKT .......... 63
1. THÍ NGHIỆM TRONG PHÕNG............................... 63
2. THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI ........................................ 66
3. TÍNH TOÁN NỀN MÓNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ....................... 68
 

File đính kèm

  • Excel trong DCCT 1.part1.rar
    1.4 MB · Đọc: 16,097
  • Excel trong DCCT 1.part2.rar
    967.3 KB · Đọc: 12,369
Top Bottom