Resource icon

Hàm và ngôn ngữ M trong Power Query (căn bản) 2023-02-28

No permission to download
Liên hệ QC
GIỚI THIỆU
Power query là một công cụ xử lý trích xuất dữ liệu mạnh xuất hiện trong Excel 2016, Excel 2019, Excel 365 và cả Power BI. Công cụ này thực sự mạnh và dễ sử dụng trên giao diện Query Editor, với các bước chuyển đổi, chỉnh sửa dữ liệu trực quan và dễ dàng thao tác.
Khi thao tác các step trong Power query editor, Excel tự biên dịch thành các câu lệnh theo ngôn ngữ M.
Tài liệu này giới thiệu ở mức độ căn bản ngôn ngữ M đã được dùng trong Power query, dịch từ tài liệu tiếng Anh của Microsoft, bổ sung thí dụ thực hành và hình minh hoạ

M Code là gì
M
viết tắt của data Mash-up, diễn tả công việc của power query là kết nối tới nhiều loại nguồn dữ liệu khách nhau rồi trộn lẫn nhau. M code chạy đằng sau giao diện người dùng. Khi người dùng thực hiện 1 thao tác chuyển đổi, hiệu chỉnh dữ liệu, Excel diễn dịch thành 1 câu lệnh M tương ứng cho query.
M là một ngôn ngữ dạng hàm (functional language), nghĩa là nó được viết dưới dạng hàm được gọi ra để tính toán (các tham số) và trả về kết quả. M code có 1 thư viện hàm cực kỳ lớn và người dùng lại còn có thể tự định nghĩa.
..........

Tổng kết
Power query là 1 công cụ rất mạnh mẽ trong Excel và trong Power BI, dùng để lấy và xử lý dữ liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng Power query bằng cách sử dụng menu (ribbon) trên giao diện Excel cũng như giao diện Query editor một cách trực quan từng bước. Tuy nhiên so sánh với lập trình VBA của Excel thì làm như vậy mới chỉ dừng ở mức record macro.

Tiến lên một bước nữa với ngôn ngữ M, ta có thể chỉnh sửa M-Code theo ý muốn, thậm chí viết ra hẳn những query riêng biệt cho mình không qua thao tác có sẵn của giao diện.

Mọi ngôn ngữ lập trình đều cần phải có những hiểu biết căn bản của ngôn ngữ đó, và tài liệu này phần nào đáp ứng những kiến thức căn bản nhất của ngôn ngữ M.

Đây chỉ là tài liệu lý thuyết.
________________

Link bài viết: Hàm và ngôn ngữ M trong Power Query

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 1
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 2
Back
Top Bottom