pdf

Quảng cáo
  1. chubinh996

    How can I print list pdf file with name them in column excel?

    I want to print the list pdf file which it have name in 1 column of excel . I don't want to hold the button Ctrl and find name of it one by one in column of excel and choose those file . Because may be have a lot of file . Find one by one take a lot of time. For example with the image above...
  2. J

    Chuyển đổi file PDF sang word free cho các bạn

    Như tiêu đề, thành viênGiaiphapexcel có bạn nào cần đổi file từ PDF sang word để lại comment nhé, mình đổi giúp các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ !
Top Bottom