ndu96081631

Đang theo dõi

Các danh hiệu

 1. 5000

  Huyền thoại GPE

  Đạt ít nhất 30,000 bài viết và ít nhất 50,000 lượt thích
 2. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 3. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 4. 3000

  Giải cống hiến đã thuộc về bạn

  Đạt 50,000 lượt thích
 5. 2000

  Ít ai có thể làm được như bạn

  Đạt 30,000 lượt thích
 6. 300

  Không thể tách rời GPE

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 7. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 8. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 9. 50

  BQT diễn đàn

  Thành viên BQT
 10. 25

  Mến mộ nhiều nhiều

  Được thích 500 lần
 11. 25

  Tiếp tục viết bài

  Đạt 500 bài viết
 12. 15

  Mến mộ

  Đạt 200 lượt thích
 13. 15

  Gắn bó

  Đạt 200 bài viết
 14. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 15. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 16. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
 17. 100

  Thành viên mến mộ

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
 18. 1000

  Chuyên gia giải đáp

  Đạt 10,000 lượt thích sẽ có được danh hiệu này.
Top