Hai Lúa Miền Tây

Cha là đàn ông, Mẹ là đàn bà.

Cày, cuốc.
Sinh nhật
Tháng sáu 15
Nơi ở
Đồng ruộng Long An
Gender
Male
Occupation
Làm ruộng.

Contact

Yahoo! Messenger
lephatdom@hotmail.com
Skype
lephatdom
Facebook
domfootwear
Twitter
domfootwear

Chữ ký

Già của tuổi trẻ, trẻ của tuổi già.

Các danh hiệu

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 2. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 3. 300

  Không thể tách rời GPE

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 4. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 5. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 6. 50

  BQT diễn đàn

  Thành viên BQT
 7. 25

  Mến mộ nhiều nhiều

  Được thích 500 lần
 8. 25

  Tiếp tục viết bài

  Đạt 500 bài viết
 9. 15

  Mến mộ

  Đạt 200 lượt thích
 10. 15

  Gắn bó

  Đạt 200 bài viết
 11. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 12. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 13. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
 14. 100

  Thành viên mến mộ

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
 15. 1000

  Chuyên gia giải đáp

  Đạt 10,000 lượt thích sẽ có được danh hiệu này.
Top