Sách

Các loại sách do GPE giới thiệu.

GPE phát hành sách "Lập trình VBA trong Excel - Phần cơ bản" tái bản năm 2019

  • 41,500
  • 144
sách VBA trong excel- phần cơ bản.PNG
Thân gửi các anh chị thành viên,

Giải Pháp Excel xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị thành viên quyển sách "Lập trình VBA trong Microsoft Excel - Phần cơ bản" tái bản năm 2019 của tác giả Phan Tự Hướng. Quyển sách này được tác giả hiệu chỉnh, bổ sung và sắp xếp lại từ nội dung quyển sách Lập trình VBA trong Excel đã được tái bản nhiều lần trước nhằm giúp cho người mới học dễ...

GPE phát hành sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" - Năm 2013

  • 137,938
  • 1
sách VBA trong excel - Cải thiện và tăng tốc.PNG
Thân gửi các anh chị thành viên,

Giải Pháp Excel xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị thành viên một ấn bản mới "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" xuất bản năm 2013 của tác giả Nguyễn Khắc Duy. Quyển sách là một sự đúc kết khá đầy đủ và khoa học các lỗi thường gặp và giải pháp khắc phục trong quá trình lập trình trên bảng tính Excel. Ngoài ra...

GPE phát hành sách "Lập trình VBA trong Excel - Phần nâng cao" xuất bản 2019

  • 23,061
  • 124
hình bia sách 1.jpg
Thân gửi các anh chị thành viên,

Giải Pháp Excel xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị quyển sách mới "Lập trình VBA trong Microsoft Excel - Phần nâng cao" xuất bản năm 2019 của tác giả Phan Tự Hướng. Quyển sách này là phần tiếp theo của quyển sách...
Top Bottom